Regulamin Inscenizacji (Tannenberg)

utworzono: 2014/02/18 12:16
JaRost

Czołem! Kontynuując przasnyskie przemyślenia wrzucam wzór regulaminu inscenizacyjnego z Rosji. Moim zdaniem jest to dobry przykład do wykorzystania na Tannenbergu czy innych inscenizacjach. Oczywiście można go modyfikować dodając stosowne zmiany. Nie mniej poniższy tekst jednoznacznie określa "co, kto, gdzie i kiedy". Warto aby każda zgłaszająca się grupa go otrzymała w chwili zgłoszenia, żeby nie było niespodzianek. 

Regulamin organizacji i przeprowadzenia

Międzynarodowej Imprezy Historyczno-Militarnej

 

Organizator Imprezy – .........................................................................................

Bezpośredni wykonawca – ...................................................................................

 

Organizator zapewnia Uczestnikom:

-           rozmieszczenie w obozowiskach (nocleg w namiotach, wyznaczone strefy sanitarno-higieniczne, kabiny toaletowe toy toy itp.);

-           wyżywienie na czas Imprezy;

-           wodę pitną i sanitarną, siano, drewno, materiały budowlane i in.;

-           atrapy broni (deko, broń rekonstrukcyjną) i amunicję do niej;

-           budowę niezbędnych urządzeń/budowli inżynieryjnych na miejscu przeprowadzenia rekonstrukcji;

-           pomoc w uzyskaniu wizy przez Uczestników-obcokrajowców.

 

Skład Komitetu Organizacyjnego:

 

Ogólne kierownictwo i koordynacja działań – ......................................................................

 

Dowódca Armii Rosyjskiej – ................................................................................................

Dowódca Artylerii Armii Rosyjskiej – .................................................................................

Dowódca Kawalerii Armii Rosyjskiej – ...............................................................................

Komendant Obozowiska Historycznego Armii Rosyjskiej – ..................................................

 

Dowódca Armii Niemieckiej – ................................................................................................

Dowódca Artylerii Armii Niemieckiej – .................................................................................

Dowódca Kawalerii Armii Niemieckiej – ...............................................................................

Komendant Obozowiska Historycznego Armii Niemieckiej – ..............................................

 

Regulamin Imprezy i warunki uczestnictwa

 

1.         W Imprezie udział biorą wojskowe grupy i stowarzyszenia historyczne, odtwarzające umundurowanie

-           Rosyjskiej Armii Carskiej,

-           Armii Niemieckiej,

obowiązujące w sierpniu 1914 r.

        Zabrania si ę noszenia mundurów i elementów ekwipunku wprowadzonych po roku 1914.

2.         W Imprezie biorą udział wyłącznie grupy i stowarzyszenia, które otrzymały od Komitetu Organizacyjnego oficjalne zaproszenie i zaakceptowały Regulamin i program Imprezy.

3.         Za wojskowe stowarzyszenie historyczne uważa się grupę co najmniej dziesięcioosobową, złożoną z pełnoletnich mężczyzn (9 szeregowych + 1 dowódca – młodszy oficer) ubranych jednolicie w historyczny mundur wojskowy.

4.         Za wojskową grupę historyczną uważa się grupę poniżej 10 osób – pełnoletnich mężczyzn ubranych jednolicie w historyczny mundur wojskowy. W odróżnieniu od stowarzyszenia w skład grupy wchodzą wyłącznie szeregowi. Oficerowie, którzy nie mają pod swoim dowództwem minimum 10 osób, nie biorą udziału w Imprezie. Komitet Organizacyjny dopuszcza możliwość uczestniczenia ww. osób w drodze wyjątku – w ściśle określonych sytuacjach.

5.         Strój historyczny, wygląd, zachowanie na terenie obozu i podczas rekonstrukcji walk powinny być zgodne z regulaminem obowiązującym w rodzajach wojsk, odtwarzanych przez grupę lub stowarzyszenie  oraz z zatwierdzonym scenariuszem inscenizacji.

6.         Wszyscy uczestnicy Imprezy mieszkają w warunkach polowych, w oryginalnych obozowiskach, na zasadach „Żywej historii”:

W historycznych obozowiskach wojskowych obowiązują regulaminy wojskowe.

Za porządek i wypełnianie zadań odpowiada Komendant Obozowiska i dowódcy pododdziałów.

7.         Wszystkie grupy i stowarzyszenia uczestniczące w Imprezie podporządkowują się Dowódcy Rosyjskiej/Niemieckiej Armii i bezdyskusyjnie wypełniają jego rozkazy, a na terenie obozowiska – podporządkowują się również Komendantowi obozowiska.

8.         Listę zaproszonych grup i stowarzyszeń historycznych ustala Komitet Organizacyjny, przy czym pod uwagę brana jest dyscyplina i zgodność z oryginałem wyglądu członków tychże grup/stowarzyszeń, określona na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych. Grupy i stowarzyszenia, które nie otrzymały zaproszenia, nie zostaną dopuszczone do aktywnego uczestnictwa w Imprezie.

9.         W związku z wysokimi wymaganiami stawianymi uczestnikom Komitet Organizacyjny pozostawia sobie prawo do odmowy uczestniczenia grupy/stowarzyszenia w imprezie bez podania przyczyny odmowy.

 

Podczas Imprezy obowiązuje zakaz:

1.         spożywania napojów alkoholowych. Osoby w stanie nietrzeźwym do udziału w Imprezie nie będą dopuszczone.

2.         używania aparatów fotograficznych przez rekonstruktorów na polu walki. Wyjątek stanowią osoby, które uzyskały akredytację.

3.         udzielania wywiadów mediom bez zgody Organizatorów.

4.         przebywania osób w strojach współczesnych na terenie obozowisk historycznych i na polu walki.

5.         obecności kobiet w mundurach wojskowych. Na terenie obozowisk historycznych zezwala się na obecność kobiet w cywilnych strojach epokowych lub w strojach sióstr miłosierdzia.

6.         uczestniczenia kobiet i osób niepełnoletnich w rekonstrukcji walk. Dane kategorie osób uczestniczą wyłącznie w rekonstrukcji obozowisk wojskowych.

7.         korzystania na terenie obozowiska z przedmiotów nieepokowych (np. reklamówek, plastikowych butelek, termosów i in.).

8.         posiadania i korzystania z broni (deko, broń rekonstrukcyjna) bez odpowiednich dokumentów (zezwoleń). Zakazane jest także korzystanie ze środków artyleryjskich i pirotechnicznych własnej produkcji.

9.         udostępniania pobranej broni (deko, broń rekonstrukcyjna) osobom trzecim.

10.       strzelania z broni po zakończeniu rekonstrukcji walk (z wyjątkiem uzgodnionych sytuacji, takich jak przegląd broni, salwa honorowa itp.). Niewykorzystaną amunicję dowódcy grup zobowiązani są przekazać Organizatorom lub upoważnionej osobie (szczegółowa informacja zostanie podana podczas instruktażu).

11.      przywożenia na Imprezę broni umożliwiającej korzystanie z ostrej amunicji (palnej i rażącej – niezależnie od posiadanych dokumentów i zezwoleń).

 

[2014-02-18 12:16]

radio

Brawo. Ład i skład a nie wszyscy latają w kółko i pytają się o wszystko. [2014-02-18 12:33]

Stary Kojot

Ta inscenizacja jest robiona przez nas dla nas i to od nas samych zależy jej jakość, czy samo podejście do tematu. Dołóżmy wszelkich starań, żeby nie było się do czego przyczepić... [2014-02-18 17:24]

Rumcajs

Regulamin ważna sprawa i dobrze go mieć na tego rodzaju imprezie. Jasne nakreślenia zasad wzajemnej współpracy bywa przydatne w sytuacjach stresowych, bo jak jest dobrze to żaden regulamin nie jest potrzebny. Ale... No właśnie. Jeśli regulamin zostanie ustanowiony, to należy go literalnie przestrzegać i to przez obie strony niezależnie od konsekwencji . [2014-02-18 17:50]

radio

Jak jest regulamin to strony go podpisują i są zobowiązane do przestrzegania zapisów i po kłopocie. A jak brak regulaminu   "to róbta co chceta". [2014-02-18 18:25]

radio

W Przasnyszu był regulamin uczestnicy podpisali i już. [2014-02-18 19:10]

PRUSS

Jeśli ten "Regulamin" (albo inny...) będzie zatwierdzony organizatorem imprezy, to główne, co by on stanowczo wykonywał się. [2014-02-18 19:25]

Bernhard

To dobry regulamin. W zasadzie wyczerpuje wszystkie kwestie. [2014-02-18 19:56]

Rudyorm26

ja mam pytanie mam dwoch 16- latkow w grupie, czy mogę ich zabrać? Odpowiedzialność za nich ponoszą osoby ze stowarzyszenia na co rodzice ich wyrazili pisemną zgodę  oczywiście bez wydawania broni itp. Proszę do wyrażenia opinia przez osoby do tego upoważnione a nie niepotrzebne nakręcanie się. Z góry dziękuje za odpowiedz [2014-02-18 20:57]

Rudyorm26

właściwie pytanie nie aktualne w regulaminie jest określone, przepraszam nie doczytałem. [2014-02-18 21:02]

Rumcajs

Tyle tylko, że na tym etapie to chyba dopiero projekt regulaminu, a raczej propozycja, żeby coś takiego zostało stworzone. Dlatego też Kolego Rudyom26 chyba pytanie jest  nadal aktualne. I do tego porusza dość ważną kwestię. [2014-02-18 23:58]

radio

Nie ma na co czekać. Proponuję obiad przed reko  "ala Jednorożec"  Przystawka po " ala Waliły"     Lub odwrotnie- bo wyjdzie jak zwykle. Bo jak głodny to wyjdzie Franek Dolas. [2014-02-19 09:24]

janbie

Przepraszam że nie w temacie,Jarek nie mogę się do ciebie dodzwonić (oddzwoń do mnie) [2014-02-19 21:29]

Stary Kojot

A ja mam takie pytanko (po głębszym przemyśleniu), po co jest ten regulamin?Co on ma określić, czego NIE WIEDZĄ chętni do wzięcia udziału w inscenizacji pod Tannenbergiem?W Rosji może on mieć rację bytu, ale u nas i tak wszyscy wiedzą wszystko lepiej.Z doświadczenia wiem, że żaden regulamin NIGDY sie nie sprawdził.Wystarczy zadać sobie pytanie czy impreza idzie na ilość czy na jakość. Jeśli na ilość, to regulamin jest zbędny.jeśli na jakość, to wystarczy, że zaprosi sie odpowiednie grupy, a im nie trzeba nic przypominac regulaminem. [2014-02-24 16:00]

Rumcajs

Andrzeju w tym co mówisz jest wiele racji, ale. I właśnie te ale jest najważniejsze. Może Organizatorzy zechcą się zabezpieczyć przed jakimiś cudami w stylu np. Bydgoszcz. Natomiast różnica między regulaminem ty, a tym co nam podsunięto do podpisania w Przasnyszu jest zasadnicza. Ten ma sen i wydaje się być tworzony przez rekonstruktorów, lub osoby wiedzące co piszą - tamten był tworem prawnika, który prawdopodobnie nie bardzo wiedział o czym mówi. Nie wiem ile osób prócz mnie zadało sobie trud przeczytania tych bzdetów przed ich podpisaniem. Ale jedno jest pewne. Fakt posiadania przez Władze Gminy Przasnysz regulaminu imprezy podpisanego przez jej uczestników nie tylko nie zabezpieczał je przed ewentualnymi problemami jako Organizatora imprezy, ale wręcz powodował dla nich kłopoty w razie potencjalnie konfliktowej sytuacji. [2014-02-24 18:23]

Stary Kojot

Zabezpieczenie przed "Sytuacją Bydgoską", to firma pirotechniczna ze wszystkimi pozwoleniami i koncesjami + odpowiednio zredagowane ubezpieczenie od NW.Natomiast większośc punktów dotyczy rekonstrukcyjnego rzemiosła, a tu regulamin jest niepotrzebny. [2014-02-24 18:58]

JaRost

TO ja jeszcze dorzucę regulamin mundurowy dla strony carskiej z przyzwoitej imprezy w Rosji.  Минимальный обязательный комплект нижних чинов РИА для участия в исторических реконструкциях на 1914 год:  1 Рубашка со стоячим воротником и погонами (погоны с шифровкой полка) 2. Шаровары  3. Фуражка защитная с кокардой  4. Сапоги яловые / хромовые или ботинки с обмотками  5. Ремень поясной кожаный с одношпеньковой пряжкой либо с бляхой  6. Винтовочный кожаный подсумок обр.1891г. или  обр.1909г. (1-2 шт.), нагрудный патронташ обр.1909г. (как вариант).  7. Фляга алюминиевая / стеклянная в чехле  8. Малая саперная лопатка в кожаном чехле обр.1882г. 9. Рубаха нательная х/б  10. Шинель в скатке 11. Ремешки кожаные для скатки 12. Плащ-палатка + комплект кольев обр.1909г. 13. Котелок 14. Ранец обр.1909г. 15. Сухарная сумка Запрещаются элементы обмундирования и снаряжения позднего периода; - рубашки с карманами для низших чинов - брезентовые патронные сумки обр.1915г. - брезентовые чехлы для саперной лопаты обр.1916г. - упрощенный нагрудный патронаж из брезента обр.1915г. - вещевые мешки (сидоры) туркестанского типа Minimalny obowiązkowy komplet niższych (liniowych) stopniem Armii Imperium Rosyjskiego podczas inscenizacji na 1914 rok. 1. Koszula ze stójką i naramiennikami (naramienniki z szablonem pułku / jednostki) 2. Szarawary 3. Сzapka polowa z bączkiem 4. Buty wysokie albo trzewiki z owijaczami 5. Pas główny z klamrą z orłem albo pas „kawaleryjski” jednobolcowy 6. Ładownica Mosin wz.1891r. albo wz.1909г (1-2st), bandolier wz.1909 (jak wariant). 7. Manierka aluminiowa / szklana w pokrowcu 8. Saperka w skórzanym pokrowcu wz. 1882r. 9. Bielizna regulaminowa wzoru wojennego 10. Szynel 11. Trok skórzany do szynela 12. Płachta namiotowa + omasztowanie wz.1909r. 13. Kociołek / menażka 14. Plecak wz.1909r. 15. Сhlebak Zakazuje się elementów umundurowania i ekwipunku późniejszego okresu;  - koszul z kieszeniami dla niższych stopniów  - brezentowych ładownic wz.1915r. - brezentowych pokrowców dla łopatek wz.1916r.  - bandolierów wz.1915r  - plecaków typu „mieszok” GRH (grupa jak jednostka) powinna mieć możliwie najbardziej jednakowy wygląd! [2014-03-10 20:24]

Stary Kojot

Bardzo ładny regulamin dla jednostek wychodzących z koszar... [2014-03-10 21:38]

Stary Kojot

Natomiast nie ma ani słowa o wyposażeniu kawalerii, artylerii, saperów czy obsług broni zespołowej (ckm).Jarek, co zrobisz, gdy ktoś nie będzie miał jakiegoś elementu z wyposażenia minimum? Odmówisz udziału?Na 99% to się nie uda... [2014-03-10 22:00]

JaRost

Ja wiem, że to, biorąc pod uwagę całość, raczej na pewno nie uda. Ale może ten 1% ruszy sumienie. Mnie ostatnio ruszyło i wymieniam dotychczasowe erzatze ;))))A teraz na poważnie. Rzeczy, które wrzuciłem mają na dobrą sprawę charakter jedynie informacyjny, pokazujący jak jest za wschodnią granicą. Ja za organizatorów decydował nie będę. To ich zmartwienie kogo i w jakim stanie (mundurowym oczywiście!) dopuszczą do inscenizacji. Mam świadomość, że w środowisku IWŚ to nie wrzesień '39 i jeszcze przez szmat czasu unifikacja (jako taka) będzie jedynie pobożnym życzeniem  [2014-03-10 22:44]

PRUSS

Bardzo ładny regulamin dla jednostek wychodzących z koszar...
Na rekonstrukcję początku wojny, 1914 rok, tak musi i być  :) [2014-03-11 19:43]

PRUSS

Para zdjęci jak przykład [2014-03-11 20:15]

PRUSS

[2014-03-11 20:16]

PRUSS

Natomiast nie ma ani słowa o wyposażeniu kawalerii, artylerii, saperów czy obsług broni zespołowej (ckm).
Chętnie pomógł by kolegom jeśli taka informacja jest potrzebna [2014-03-11 21:38]

okejos

10.       strzelania z broni po zakończeniu rekonstrukcji walk (z wyjątkiem uzgodnionych sytuacji, takich jak przegląd broni, salwa honorowa itp.). Niewykorzystaną amunicję dowódcy grup zobowiązani są przekazać Organizatorom lub upoważnionej osobie (szczegółowa informacja zostanie podana podczas instruktażu).

11.      przywożenia na Imprezę broni umożliwiającej korzystanie z ostrej amunicji (palnej i rażącej – niezależnie od posiadanych dokumentów i zezwoleń).

 troche bez sensu bo......

amunicje oddaje się osobie -firmie która wypozyczyła broń a nie organizatrowi bo wtedy staje sie on posiadaczem nielegalnej amunicji.

pkt 11. bron z firm wypozyczających (repetiery) jest!!! przystosowana do strzelania ostra aminicją . :)

[2014-03-15 10:03]

25 maja 2018 roku wchodzi w ycie Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakada na nas obowizek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookiesOwiadczam, i zapoznaem sie z Polityk prywatnoci i zgadzam si na zapisywanie i przechowywanie w mojej przegldarce internetowej tzw. plikw cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisw oraz parametrw zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez dobroni.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERW.

Administratorzy danych / Podmioty ktrym powierzenie przetwarzania powierzono

Hoblo Sp z o.o.,Warszawa 02-761, ul. Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.wiadczenie usug drog elektroniczn
3.dopasowanie treci stron internetowych do preferencji i zainteresowa
4.wykrywanie botw i naduy w usugach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usug (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne ? zgoda
2.wiadczenie usug drog elektroniczn - niezbdno danych do wiadczenia usugi
3.pozostae cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzajce dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowizujcego prawa.

Prawa osoby, ktrej dane dotycz

Prawo dania sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, ktrej dane dotycz.

Informacje dodatkowe

Wicej o zasadach przetwarzania danych w ?Polityce prywatnoci?

Ustawienia