60 mm moździerze LM-60

utworzono: 2009/10/19 21:59
st kpr

Witam potrzebuje pomocy szukam schematu lub jakiegoś dokładnego opisu LM-60 [2009-10-19 21:59]

Mozets

 

 

 

60 MM MOŹDZIERZ

LM-60D

 

 

 

Przeznaczenie:

Jako organiczny środek wsparcia ogniowego pododdziałów wojsk

powietrzno-desantowych i piechoty górskiej służy do:

- wykonywania zadañ dywersyjnych i partyzanckich,

- prowadzenia walki w warunkach zurbanizowanych, górzystych

i trudnodostêpnych dla sprzêtu zmechanizowanego,

- wsparcia ogniowego mo.dzierzy wiêkszych kalibrów,

- obezwładniania i niszczenia sprzêtu lekko opancerzonego

i siły żywej.

Dane

taktyczno-techniczne:

Kaliber [mm] 60

Długość lufy [mm] 865

Długość całkowita [mm] 950

Wymiary płyty [mm] 320 x 320

Masa całkowita [kg] 20

Szybkostrzelność:

- bez korekty wycelowania [strz/min] 20

- z korektą wycelowania [strz/min] 10

Donośność minimalna [m] 100

Donośność maksymalna [m] 2200

Maksymalna masa naboju [kg] 2

Typ celownika MPM-44

Wyposażenie:

nosidło plecakowe do transportu.

 

 

 

 

 

[2013-05-11 12:41]

pawelstasiak1

Ogólne wiadomości o budowie i działaniu moździerza LM - 60D.

 

60 mm lekki moździerz LM - 60D jest przeznaczony dla uzbrojenia oddziałów piechoty. a zwłaszcza piechoty górskiej, do niszczenia siły żywej i środków ogniowych nieprzyjaciela znajdujących się przede wszystkim na przeciwstokach, w wąwozach i za przeszkodami w warunkach wysokiej zabudowy, a także do niszczenia punktów obserwacyjnych oraz lekkich umocnień typu polowego w warunkach widzialności optycznej w dzień, w każdych warunkach atmosferycznych. Dzięki dużej energii działania pocisku, znacznej donośności i efektywnej celności, bardzo małemu ciężarowi i dużej manewrowości, ogień moździerza zapewnia skuteczne wsparcie walczącej piechocie w każdych warunkach, szczególnie podczas walki w mieście. Stromy tor pocisku i   małe wymiary moździerza w położeniu bojowym umożliwiają umieszczenie go w głębokich ukryciach, trudnych do obezwładnienia ogniem nieprzyjaciela.

Moździerz posiada gładką lufę. Siłę odrzutu przy strzale pochłania grunt za pośrednictwem płyty oporowej. Aby wstrząsy powstające podczas strzału nie przenosiły się na zespół dwójnóga z przyrządami celowniczymi, moździerz posiada osłabiacz odrzutu, którego sprężyny łagodzą wstrząsy występujące podczas strzelania. Kąty podniesienia nadaje się lufie moździerza przez odpowiednie ustawienie zespołu dwójnoga i za pomocą mechanizmu podniesieniowego. Wycelowanie moździerza w płaszczyźnie poziomej uzyskuje się za pomocą mechanizmu kierunkowego i przez przestawienie zespołu dwójnoga. Aby spowodować strzał, należy od strony wylotu włożyć nabój w lufę jego denną częścią (brzechwą). Pod wpływem własnego ciężaru nabój ześlizguje się w   dół i jeżeli strzałki na mimośrodzie są w kierunku litery "Z" to znaczy iglica wysunięta w przód, wówczas spłonka ładunku zasadniczego uderza w iglicę powodując strzał. Po uderzeniu spłonki w iglicę spłonka zapala ładunek zasadniczy; gazy prochowe przerywają łuskę tekturową, w której znajduje się ładunek zasadniczy, przedostają się przez otwory ogniowe trzonu brzechwy i zapalają ładunki dodatkowe. Gazy prochowe, powstałe w wyniku spalania się ładunku zasadniczego i ładunków dodatkowych, wytwarzają w przewodzie lufy odpowiednie ciśnienie, wskutek czego pocisk wylatuje z lufy.

 

Zasadnicze dane taktyczno-techniczne moździerza LM-60 D

 

Kaliber                                                                                                                                    60 mm

Masa naboju                                                                                                                            2 kg

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w lufie                                                                               55 MPa

Największa donośność strzelania (nabojem O-LM60)                                                                 2329 m

Najmniejsza donośność strzelania (nabojem O-LM60)                                                                70 m

Masa moździerza w położeniu bojowym                                                                                               18,2 kg

Masa lufy z zamkiem                                                                                                               6 kg

Masa zamka                                                                                                                            1,4 kg

Masa zespołu dwójnogu                                                                                                                      7,2 kg

Masa płyty oporowej                                                                                                               4,2 kg

Masa celownika - kątomierza MPM-44                                                                                      0,82 kg

Masa moździerza w położeniu marszowym                                                                                20.0 kg

Poziomy kąt ostrzału bez przestawiania zespołu dwójnogu (przy kącie podniesienia 45°)                         ±6°

Poziomy kąt ostrzału bez przestawiania zespołu dwójnogu (przy kącie podniesienia 85°)                         ±10°

Kąty podniesienia teoretyczne                                                                                                  45° - 85°

Kąty podniesienia praktyczne                                                                                                   45° - 80°

Szybkostrzelność praktyczna (z poprawianiem wycelowania)                                                     10 strz./min.

Szybkostrzelność teoretyczna (bez poprawiania wycelowania)                                                  25 strz./min.

Masa jednostkowego ZCZ                                                                                                       2,5 kg

Jednostka ognia                                                                                                                      40 szt.

Największa dopuszczalna liczba nabojów wystrzelonych ogniem z maksymalną szybkością        40 szt.

Czas stygnięcia lufy do temperatury otoczenia po wystrzeleniu dopuszczalnej liczby nabojów

ogniem z maksymalną szybkostrzelnością                                                                                30 min.

 

60 mm lekki moździerz LM - 60D składa się z:

1-zespół lufy,

2-płyta oporowa,

3-zespół dwójnogu,

4- celownik MPM-44.

 

 

60 mm lekki moździerz LM-60D (w położeniu bojowym).

 

Zespół lufy

Zespół lufy składa się z lufy 1, połączonej gwintowo z zamkiem 2.

Zespół lufy. 1-lufa, 2-zamek.

 

Lufa

Lufa moździerza jest przeznaczona do zamiany energii chemicznej gazów prochowych na energię kinetyczną pocisku i do nadania kierunku jego lotu. Lufa moździerza (rys.) wykonana jest z wysoko wytrzymałościowej stali stopowej. Przewód    lufy    jest    chromowany    i ma    kształt cylindryczny. W części wylotowej wewnętrzna powierzchnia lufy ma zaokrągloną krawędź, w celu ułatwienia ładowania i uniknięcia wgnieceń wylotu lufy. Lufa jest połączona z zamkiem za pomocą gwintu znajdującego się na jej zewnętrznej powierzchni od strony wlotowej. Do sprawdzenia zerowej linii celowania na zewnętrznej powierzchni lufy od strony wylotu znajduje się namalowana biała wzdłużna linia. Na zewnętrznej powierzchni lufy w jej środkowej części znajdują się dwa pierścieniowe występy „W", między które mocuje się obejmę osłabiacza odrzutu.

 

Zamek

Zamek moździerza stanowi dno lufy, a umieszczona w nim iglica służy do odpalania wrzuconego do lufy naboju.

Rys. Zamek - widok ogólny.

Zamek (rys.) składa się z nasady - korpusu 1, która na wewnętrznej powierzchni posiada gwint do połączenia z lufą. We wnętrzu korpusu 1 znajduje się iglica 3, podparta od spodu mimośrodem 4. Na zewnętrznej powierzchni pięty kulistej są wygrawerowane litery "Z" i "B" oznaczające odpowiednio wysunięte i schowane położenie grotu iglicy 3. Na zewnętrznej czołowej powierzchni mimośrodu znajdują się wygrawerowane białe strzałki. Ustawienie tych strzałek w pozycji "Z" powoduje wystawanie grotu iglicy 3 w zamku, natomiast ustawienie strzałek w pozycji "B" powoduje chowanie się pod wpływem sprężyny II 5 iglicy 3 wewnątrz korpusu. Korpus zakończony jest kulą służącą do połączenia zamka z płytą oporową.

Zamek.

1-korpus, 3-iglica, 4-mimośród, 5-sprężyna, 7-sprężyna I, 8-tuleja, 9-podkładka, 10-kołek 12-wkręt.

 

Płyta oporowa

Płyta oporowa jest przeznaczona do przekazywania na podłoże energii odrzutu przy strzale i do zapewnienia stateczności moździerza. Płyta oporowa (rys.) jest to konstrukcja spawana z blach stalowych, składająca się z talerza oporowego 1 z przy spawanymi od spodu żebrami 2, które zapewniają odpowiednią sztywność konstrukcji i zapewniają powiązanie płyty oporowej z gruntem.

Gniazdo kuliste 3 służy do połączenia płyty oporowej z zamkiem. Gniazdo kuliste po włożeniu w nie kulistej części zamka zamyka się zamykaczem 4. Na górnej powierzchni talerza oporowego znajdują się przy spawane uchwyty 6, służące do mocowania płyty oporowej do nosidła plecakowego w marszowym położeniu moździerza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płyta oporowa.

1-talerz oporowy, 2-żebro, 3-gniazdo kuliste, 4-zamykacz, 5-uchwyt zamykacza, 6-śruba, 7-uchwyt

 

Zespół dwójnoga

Zespół dwój noga służy do utrzymywania zadanych kątów podniesienia i kierunku lufy w położeniu bojowym. Zespół dwójnoga jest konstrukcją, która może być łatwo składana do transportu moździerza. Zespół dwójnoga (rys. ) składa się z osłabiacza odrzutu 1, którego tłoczyska połączone są przy pomocy wkrętek 7 z dźwigarem mechanizmu kierunkowego. Dźwigar mechanizmu kierunkowego zawiera uchwyt do mocowania celownika. Złączka 8 mechanizmu kierunkowego połączona jest z wysuwną tuleją mechanizmu podniesieniowego 2, Do korpusu mechanizmu podniesieniowego przyłączone są przy pomocy czopów 9 nogi: prawa 5 i lewa 6. Na nodze lewej znajduje się obejma przesuwna 10. Do tej obejmy i do korpusu mechanizmu podniesieniowego przyłączony jest przy pomocy śrub 11 i 12 mechanizm poziomowania 4. W obejmie przesuwnej. lewej znajduje się śruba 13 z pokrętłem 14, służącym do blokowania przesuwu obejmy wzdłuż

Zespół dwójnoga.

1-osłabiacz odrzutu, 2-mechanizm podniesieniowy, 3-mechanizm kierunkowy, 4-mechanizm poziomowania, 5-noga prawa, 6-noga,lewa, 7-wkrętka,           8-złączka, 9-czop, 10-obejma przesuwna, 11 - śruba l, 12-śrubaII, 13-śruba III, 14-pokrętło,15-podkładka dystansowa, 16-wkręt, 17-kołek, 18-nakrętka,    19-wkręt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanizm podniesieniowy

 

 

 

 

 

Mechanizm podniesieniowy - przekrój.

1-korpus, 2-zespół śruby, 3-nakrętka, 4-nakrętka, 5-wkrętką, ó-nakrętka, 7-sprężyna, 8-tulejka, 9-nakrętka5 10-wkręt3 11—pokrętło, 12—śruba, 13-tuleja, 14-tułeja rozprężna, 15—rura, 16-kołek.

 Zespół śruby, 1-pokrętło, 2-rura, 3-śruba, 4-wkręt, 5-kołek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanizm kierunkowy

Mechanizm kierunkowy jest przeznaczony do dokładnego naprowadzania (wycelowania) moździerza w płaszczyźnie poziomej.

Mechanizm kierunkowy (widok od strony wylotu   lufy).

1-mechanizm kompletny, 2-pokrętło, 3-zespół dźwigara, 4-złączka5 5-tulejka, 6-wkręt, 7-kołek, 8-smarowniczka, 9-korba, 10-tuleja, 11-tuleja rozprężna, 12-osłona, 13-śruba.

Mechanizm kierunkowy.

1-mechanizm kompletny, 2-zespół dźwigara, 3-pokrętło,  4-złączka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECHANIZM POZIOMOWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanizm poziomowania – widok ogólny.

Mechanizm poziomowania - budowa.

1-śruba I, 2—śruba II, 3-tuleja, 4-pierścień, 5—ucho, 6-kołek, 7-kołek.

 

Osłabiacz odrzutu

Osłabiacz odrzutu służy do zmniejszenia siły działającej na zespół dwójnoga w czasie odrzutu lufy oraz do podciągnięcia zespołu dwójnoga do położenia początkowego po strzale. Osłabiacz odrzutu (rys.) składa się z dwóch cylindrów 4, z wkręconymi w nie wkrętkami i. Wewnątrz każdego z cylindrów znajduje się wkręcona we wkrętkę 5 śruba 10 z nałożonymi na nią tuleją 6, tłoczyskiem 7, sprężyną oporopowrotną 8 i tuleją 9. Tłoczysko 7 połączone jest z cylindrem suwliwie. Korpus 2 połączony jest trwale z cylindrami 4. Posiada on zawiasowe połączenie z obejmą i. Obejmę z korpusem zamyka się na lufie śrubą 11 przy pomocy pokrętła 3.

 

 

Osłabiacz odrzutu.

1-obejma, 2-korpus, 3-pokrętło, 4-cylinder, 5-wkrętka, 6-tuleja I, 7-tłoczysko, 8-sprężyna oporopowrotna, 9-tulejaII,

10-śruba, 11-śruba z uchem, 12-sworzeń, 13-zawleczka, 14-kołek, 15-podkładka.

 

 

 

CELOWNIK-KĄTOMIERZ MPM-44

Przeznaczenie

Celownik-kątomierz MPM-44 służy do nadawania przewodowi lufy moździerza potrzebnego kierunku zarówno w płaszczyźnie pio­nowej, jak i poziomej podczas strzelania do celów widocznych i nie­widocznych.

Zasadnicze dane celownika

-   Kąt celowania w płaszczyźnie poziomej..............60—00 (360°)

-   Kąt pochylenia lunetki…………………………..± 20°

-   Kąt podniesienia…………………………………od 2—50 do 10—00 (90°—45°)

-   Powiększenie…………………………………….2,5 X.

-   Pole widzenia……………………………………9°

-   Odległość źrenicy wyjściowej…………………..20 mm

 

BUDOWA CELOWNIKA

Celownik składa się z górnej części optycznej, tj. lunetki 2 (rys.), i z części dolnej, czyli kadłuba 2 (rys.), w którym mieści się kątomierz 3 i mechanizm kątów podniesienia 5 (rys.).

Lunetka służy do nadawania kierunku przewodowi lufy moździe­rza w płaszczyźnie poziomej. Jest ona wykonana w kształcie rurki kolankowej, w której znajdują się części optyczne: soczewki, pryzmat i krzyż (rys.). Obiektyw lunetki składa się z dwóch sklejonych soczewek 6 i daje w płaszczyźnie krzyża 7 obraz przedmiotu odwrócony i zmniejszony. Pryzmat 8 prostuje obraz odwrócony przez obiektyw i pozwala go widzieć w normalnym położeniu. Wyprostowany przez pryzmat 8 obraz   zostaje   powiększony   przez   okular    9   lunetki   składający   się z dwóch par sklejonych soczewek.   Oglądany przez lunetkę obraz przedmiotu jest więc prosty i powiększony. Lunetkę, po ustawieniu jej w granicach   ± 20°, umocowuje się za pomocą rączki 30 (rys.). Do zgrubnego wycelowywania służy szczerbinka celownika i musz­ka 10. Kątomierz 3 sł [2013-08-20 21:03]

25 maja 2018 roku wchodzi w ycie Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakada na nas obowizek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookiesOwiadczam, i zapoznaem sie z Polityk prywatnoci i zgadzam si na zapisywanie i przechowywanie w mojej przegldarce internetowej tzw. plikw cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisw oraz parametrw zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez dobroni.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERW.

Administratorzy danych / Podmioty ktrym powierzenie przetwarzania powierzono

Hoblo Sp z o.o.,Warszawa 02-761, ul. Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.wiadczenie usug drog elektroniczn
3.dopasowanie treci stron internetowych do preferencji i zainteresowa
4.wykrywanie botw i naduy w usugach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usug (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne ? zgoda
2.wiadczenie usug drog elektroniczn - niezbdno danych do wiadczenia usugi
3.pozostae cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzajce dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowizujcego prawa.

Prawa osoby, ktrej dane dotycz

Prawo dania sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, ktrej dane dotycz.

Informacje dodatkowe

Wicej o zasadach przetwarzania danych w ?Polityce prywatnoci?

Ustawienia