Zdjęcie do artykułu "Czerwonoarmiści w Wojsku Polskim i Polacy w Armii Czerwonej. Część II: Czesław Jezierski"

Wpis o służbie w Armii Czerwonej. Data rozpoczęcia służby niezgodna ze stanem faktycznym, może mieć związek z działalnoścą w samoobronie polskiej

zdjęcie: 4/15
wróć do czytania

Pełna wersja portalu