Zdjęcie do artykułu "Czerwonoarmiści w Wojsku Polskim i Polacy w Armii Czerwonej. Część V: major Pietrzykowski"

Stefan Pietrzykowski wśród żołnierzy 1pal, 1944r., Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Bohaterskiej Obrony i Wyzwolenia Sewastopola.

zdjęcie: 2/21
wróć do czytania

Pełna wersja portalu