Zdjęcie do artykułu "Czerwonoarmiści w Wojsku Polskim i Polacy w Armii Czerwonej. Część V: major Pietrzykowski"

Stefan Pietrzykowski jako absolwent kursów dowódczych, 1921r. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Bohaterskiej Obrony i Wyzwolenia Sewastopola.

zdjęcie: 4/21
wróć do czytania

Pełna wersja portalu