Żołnierze generała Andersa część X.

Autor: Artur Żyłkowski (zylkos) / 2019-05-19

75 rocznica bitwy pod Monte Cassino.

Tym co powrócili do Polski i i leżą na polskich cmentarzach,rozsianych po całym kraju...często zapomniani i tylko bliscy wiedzą kim byli...Powrót do Polski:W okresie od 3 do 25 grudnia 1945 roku do Polski, w 13 transportach kolejowych przybyło z Włoch łącznie 12305 żołnierzy z 2 Korpusu Polskiego i z Jednostek na Środkowym Wschodzie.Zostali skierowani do punktów etapowych w Koźlu, Cieszynie i Międzylesiu. Przygotowano również rezerwowe punkty w Katowicach, Chorzowie i Bielsku-Białej.Dalsze zorganizowane transporty żołnierzy 2. Korpusu Polskiego przybywały do kraju z Wysp Brytyjskich drogą morską.Do grudnia 1947 r. przybyło 16371 podoficerów i 41912 szeregowych PSZ.Powyższe dane nie obejmują żołnierzy, którzy do kraju wrócili indywidualnie lub cywilnymi transportami repatriacyjnymi.Ogólny wykaz liczbowy żołnierzy przybyłych z Anglii transportami 1–20/Dep. Pob. i Uzup. i 1–46/16 D.P. – w czasie od dnia 5.01.1946 r. do dnia 16.12.1947 r. i zarejestrowanych w RKU na terenie poszczególnych DOW wynosi:zarejestrowano:podoficerów:20629,szeregowych:65683,co daje ogólną liczbę 86312 żołnierzy.Do tego dodać należy transporty z Włoch na ogólną liczbę:12305 żołnierzy.Po zsumowaniu przybyło do Polski 98617 żołnierzy PSZ.W latach 1945–1947 do repatriacji zgłosiło się zaledwie 1202 oficerów i 82 456 szeregowych (w tym podoficerów) z PSZ.Co daje ogólną liczbę 83 658 osób.Ponad 90 % zdemobilizowanych oficerow i ok. 50%. szeregowych zdecydowałosię na osiedlenie w państwach Europy Zachodniej, świadomie rezygnując z powrotudo Ojczyzny.Po zakończeniu II wojny światowej do Polski powrociło 10 generałow, którzy służyli w PSZ naZachodzie. Należeli do nich: gen. Bronisław Prugar-Ketling, gen. Izydor Modelski, gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, gen. Tadeusz Kossakowski, gen. Gustaw Paszkiewicz, gen. Aleksander Osiński, gen. JerzyFerek-Błeszyński, gen. Maksymilian Milan-Kamski, gen. Konstanty Skąpski i gen. Stanisław Tatar. Gen. BronisławPrugar-Ketling, gen. Izydor Modelski, gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, gen. Tadeusz Kossakowskii gen. Gustaw Paszkiewicz podjęli służbę w Ludowym Wojsku Polskim, natomiast pozostali byli już naemeryturze.Zorganizowana akcja powrotu żołnierzy PSZ trwała do połowy 1951 r.Jaka dużo żołnierzy powróciło? Liczby wedle róznych źródeł podawane są  w granicach 105000-122000 żołnierzy.Na ogólną liczbę 249 000 żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, do Polski powróciło 105 000.W latach 1945–1948 powróciło do Polski ponad 100 tysięcy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych  na Zachodzie, a także Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Zostali oni repatriowani do ojczyzny w sposób zorganizowany, na podstawie porozumień pomiędzy komunistycznymi władzami w Polsce, a państwami, w których to znajdowali się żołnierze PSZ. W latach 1945–1948 z terenu Europy Zachodniej w tym, przede wszystkim Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec i Szwajcarii powróciło do Polski ponad 122 tysiące żołnierzy PSZ.

Wykaz potwierdzonych żołnierzy II Korpusu Polskiego,którzy powrócili do Polski-(mieszkali w Poznaniu):

1.sierżant BEDNARCZYK Franciszek,ur.25.09.1915 Czechosłowacja,zm.20.11.2002.Syn Józefa.Jako kapral walczył pod Tobrukiem.Numer SBSK 2386,numer odznaki SBSK:997.Odznaczony KW.Oddział łączność.Następnie w 3 baon łączności 3 DSK.Numer ewidencyjny karty 1915-6-III.Grób znajduje  się na cmentarzu Poznań Górczyn.KMC numer 2668.WBH sygn.II.53.17182.kapitan rezerwy BERNATOWICZ Witold,ur.3.8.1914,zm.2.6.1989.Syn Kazimierza .Areszt:1939-09-20 Litwa.Obozy Ponoj,od 1940-07-23 Juża.Przybył do Armii gen.Andersa 1941-09-04.Numer ewidencyjny karty 1914-265-III.Jednostka :5 pal.Grób znajduje  się na cmentarzu Poznań Junikowo.KMC number 20669.WBH act sygn.I.481.B.5212:kpr.pchor.3. szer.BLASZYŃSKI Florian,ur.1909-05-15;powiat Gniezno.Zmarł w 1988 roku.Syn Wojciecha.Jednostka:11 szwadron żandarmerii.Grób znajduje się na cmentarzu Poznań Miłostowo.KMC numer 47500.WBH sygn.II.53.31324.plut.DĄBEK Edward Jan,ur.26.6.1914,zm.31.12.1999.Jednostka Pułk Ułanów Karpackich.Numer ewidencyjny karty 1914-11-III.Grób znajduje się na cmentarzu Poznań Junikowo.KW,KMC numer 38230.5.ppor.DROUET Stefan,ur.21.9.1918 w Warszawie,zm.19.8.2006.Obrońca Tobruku.SBSK numer 1223.Numer odznaki SBSK 3509.Stopień:ogniomistrz podchorąży.Jednostka artyleria.Następnie w 3 pułku artylerii lekkiej 3 DSK.Numer ewidencyjny karty 1918-III.Grób znajduje się na cmentarzu Poznań Junikowo.KMC numer 1237.WBH sygn.56.5866:ppor.6.ogniomistrz DUSIK Marcin,ur.1911-07-27 Duisburg,Niemcy,zm.1992.Syn Michała.Areszt:Werba 1939-09-22.Obozy:Szepietówka,od 1939-10-09 Równe Lwów.Przybył do Armii gen.Andersa 1941-09-02 Tockoje.Numer ewidencyjny karty:1911-74-III.Jednostka:7 paplot.Grób znajduje się na cmentarzu Poznań Junikowo.KMC numer 35854.WBH sygn.II.53.9883 i IV.501.2.574 k.1877.szer.MOSKALIK Antoni,ur.1912-11-1,zm.6.11.1998.Syn Michała.Areszt;Niżniów 1939-09-19.Obozy;Kamieniec Podolski,Równe-Lwów od 1939-10-04.Przybył do Armii gen.Andersa 1941-09-02 Tockoje.Numer ewidencyjny karty:1912-238-III.Jednostka:5 baon łączności.Grób znajduje się na cmentarzu Poznań Miłostowo.KMC numer 26324.8.szer.PRZYBYŁA Stanisław,ur.26.10.1908,zm.23.01.2003.Numer ewidencyjny karty:1908-120-III.Jednostka:15 kompania zaopatrywania.Grób znajduje się na cmentarzu Poznań Górczyn.KMC numer 27831.9.szer.RATAJCZAK Antoni,ur.11.5.1904 ,zm.10.08.1992.Syn Andrzeja.Aresztowany 1939-09-18.Obozy:Siewżełdorłag,Juża.Przybył do Armii gen Andersa w 1941 roku.Jednostka:23 kompania transportow.Grób znajduje się na cmentarzu Poznań-Niepruszewo.KMC numer 44659.Podziękowania dla Tomasza KONWICKIEGO za udostępnienie zdjęć z cmentarzy w Poznaniu.Zamieszczone zdjecia z II Korpusu pochodzą z pamiątek po:10.kpr.ZIMNY Franciszek Jan,ur.1904-07-28 syn Franciszka.Areszt:1939-09-18 Monasterzyska,Obóz Równe-Lwów od 1939-09-18.Przybył do Armii gen.Andersa w Tockoje 1941-09-02.Numer ewidencyjny karty:1904-87-III.Jednostka 7 paplotlekkiej.KMC numer 36526.11.kanonier HERMAN Bolesław,ur.1922-09-30,Suchodoły powiat Brody.Syn Andrzeja.Zmarł w 1992 roku.Jednostka 11 PAC;grupa Artylerii 2 KP.Powrócił do kraju,zamieszkał w Gliwicach.KMC numer 34566.WBH sygn.II.53.1831812.ogniomistrz KOPROWSKI Stanisław,ur.1910-04-14 Ruszkowo powiat Rypin.Syn Jana.Areszt:1939-09-19 Litwa.Obozy;Ponoj i Juża od 1941-07-23.Przybył do Armii gen.Andersa 1941-09-03 Tatiszczewo.Jednostka:6 pal.KMC numer 21636.Jeszcze dwa Krzyże Monte Cassino,żołnierzy którzy nie powrócili do kraju:KMC numer 30038:ułan MALISZEWSKI Franciszek,numer ewidencyjny karty:1915-69-III.Szwadron dowodzenia 1 Pułk Ułanów Krechowieckich;2 Brygada Pancerna.Syn Stanisława.Areszt:Koptiewo,Litwa 1939-09-23.Obóz Ponoj i Juża od 1941-07-27.Przybył do Armii gen.Andersa 1941-09-05 Tatiszczewo.KMC numer 38424:ułan KUCHCICKI Karol,numer ewidencyjny karty:1919-152-III.Jednostka:Pułk Ułanów Karpackich.

UWAGA!!! Poszukuję osób posiadających dokumenty i odznaczenia  po strzelcu URBAN Jan,13 Batalion Strzelców,5 KDP.Krzyż Monte Cassino numer 16069,Numer ewidencyjny karty:1912-15-III.Grób znajduje sie na cmentarzu prawosławnym w Białymstoku,kwatera 6;rząd 8;grób 8.http://rysie.montecassino.eu/lista-zolnierzy/699-urban-jan

Podziękowania DEAR Andrzejku za pomoc w ustalaniu numerów Krzyży Monte Cassino,etc.Hello DEAR ANDRZEJKU THANK YOU!!!

Żródła:1.Naczelne Władze WojskowePolskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939–1945), red. J. Smoliński, Warszawa 2004, s. 348.2.S. Artymowski, Od tęsknoty do werbunku. Szkic o przebiegu repatriacji żołnierzy PSZ na Zachodzie doPolski w latach 1945-1948, „Studia Podlaskie” 2009/2010, t. XVIII, s. 197–221; por. J. A. Radomski,3.Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945–1951, Kraków 2009; M. Nurek,4.Gorycz zwycięstwa. Losy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945–1949, Gdańsk 2009.

 

Opinie (14)

formoza58

Zazdroszczę Tobie Arczi za tą możliwość pisania nowych wpisów :-( Pozdrawiam serdecznie [2019-05-20 20:53]

zylkos

75 rocznica bitwy:Monte Cassino,Włochy:18.V 2019 r: [2019-05-20 22:33]

zylkos

Zdjęcia:Mario Massini: [2019-05-20 22:34]

zylkos

j.w: [2019-05-20 22:35]

zylkos

Weterani: [2019-05-20 22:38]

zylkos

Edward MOCZULSKI,KMC numer 35374. [2019-05-20 22:39]

zylkos

j.w [2019-05-20 22:39]

zylkos

Weterani: [2019-05-20 22:40]

zylkos

WeteranI: [2019-05-20 22:41]

zylkos

Obchody 75 rocznicy bitwy w Kanadzie: [2019-05-20 22:41]

zylkos

Z kolekcji Toniego ZAWADZKIEGO,Kanada: [2019-05-20 22:42]

zylkos

J.W>: [2019-05-20 22:43]

zylkos

Meldunek: [2019-05-20 23:06]

zylkos

PODSUMOWANIE: [2019-05-20 23:08]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej

Portal Historyczny dobroni.pl - 2019

25 maja 2018 roku wchodzi w ycie Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakada na nas obowizek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookiesOwiadczam, i zapoznaem sie z Polityk prywatnoci i zgadzam si na zapisywanie i przechowywanie w mojej przegldarce internetowej tzw. plikw cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisw oraz parametrw zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez dobroni.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERW.

Administratorzy danych / Podmioty ktrym powierzenie przetwarzania powierzono

Hoblo Sp z o.o.,Warszawa 02-761, ul. Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.wiadczenie usug drog elektroniczn
3.dopasowanie treci stron internetowych do preferencji i zainteresowa
4.wykrywanie botw i naduy w usugach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usug (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne ? zgoda
2.wiadczenie usug drog elektroniczn - niezbdno danych do wiadczenia usugi
3.pozostae cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzajce dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowizujcego prawa.

Prawa osoby, ktrej dane dotycz

Prawo dania sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, ktrej dane dotycz.

Informacje dodatkowe

Wicej o zasadach przetwarzania danych w ?Polityce prywatnoci?

Ustawienia