Bitwa pod Komarowem 2010 i wspomnienia z 2009 roku

Autor: Dariusz Palusiński (toratoratora) / 2009-12-27

Program 90 rocznicy Bitwy pod Komarowem 27 -29.08.2010 r.piątek, 14 maja 2010 06:41 | Wpisany przez Tomasz Dudek - Dowódca Komarowskiej PotrzebyProgram 90 rocznicy Bitwy pod Komarowem 27 -29.08.2010 r.Program rocznicy bitwy pod Komarowem :26.08.2010 - czwartekPunkt zborny stanica - Krzywystok Kolonia17.00 - 22.00 przyjazd uczestników formacji konnych - rozładunek i odprowadzenie koni do miejsca ich postoju,oporządzenie i karmienie konizakwaterowanie uczestników,kolacja. 27.08.2010 – piątek7.00 - pobudka7.30 - karmienie koni8.00 - śniadanie9.45 - siodłanie koni9.45 - odprawa dowódców oddziałów : informacje na temat działań, losowanie kolejności wymarszu.10.00 - zbiórka pododdziałów na wzniesieniu przy stanicy w Krzywymstokuposzczególne formacje zgodnie z kolejnością losowania:przegląd weterynaryjny koniprzegląd mundurowy oddziałuprzekazanie pisemnych rozkazów i map z naniesionym terenem i kierunkiem działańwymarsz w kolejności losowania.wymarsz pierwszego oddziału 10.30wymarsz ostatniego oddziału 11.30Ogólny opis działań : czas ok. 6,0 h Każdy oddział dostanie do wykonania precyzyjnie określone zadanie. Podstawowym zakresem będzie opanowanie konkretnego celu (ok. 15 km) oraz powrót na wzgórze 255 o ściśle określonej godzinie. W czasie drogi - marszu zostaną ulokowane punkty pośrednie-kontrolne wraz z rozjemcami. Sprawdzony zostanie tam szyk, stan koni, ułanów oraz oporządzenie danego oddziału. W trakcie wykonywania zadania będzie również kontakt bezpośredni z nieprzyjacielem. Rozkazy określą procedury związane z kontaktem ze stroną przeciwną. Główny nacisk zostanie położony na współdziałanie jednostek w czasie manewrów. Dużą rolę odegra łączność poprzez gońców oraz rozpoznanie. Po dotarciu na miejsce (pole bitwy) każdy z dowódców zda meldunek wraz ze sprawozdaniem z wykonanego zadania. Kolejnym etapem będzie rywalizacja w umiejętności władania szablą i lancą oraz strzelanie z broni pneumatycznej z koniem przez wyznaczonych z każdej formacji ułanów. Formacja, która wykonana zadanie najlepiej zostanie nagrodzona buńczukiem przechodnim „Manewrów Kawalerii - Komarów 2010”.Równocześnie z działaniami oddziałów sztab manewrów zostanie przeniesiony z Krzywystoku i ulokowany na wzgórzu 255. Jako najwyższy punkt w terenie będzie stanowił miejsce obserwacji działań poszczególnych jednostek. Dla chętnych są przewidziane manewry nocne dodatkowo punktowane.18.30 - powrót do stanicy, odprowadzenie i oporządzenie koni 19.00 – biesiada – czas wolny 28.08.2010 – sobotaDla uczestników I Biegu Gońca6.00 - pobudka7.00 - rozpoczęcie „I Bieg Gońca ”. Główną nagrodą będzie 10.000 zł w postaci cegiełki na budowę Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej. Zwycięzca zostanie uhonorowany jako darczyńca Tabliczką Honorową na Pomniku z podaniem jego imienia i nazwiska jako „Zwycięzca I miejsca w Biegu Gońca 2010”Bieg Gońca będzie odgrywał się na dystansie ok. 20 km. W czasie trasy uczestnik będzie poddany próbom sprawnościowym z zakresie podanym w regulaminie Biegu. Dla pozostałych :7.00 - pobudka7.30 - karmienie koni8.00 - śniadanie9.45 - siodłanie koni9.45 - odprawa dowódców oddziałów : informacje na temat działań, losowanie kolejności wymarszu.10.00 - zbiórka pododdziałów na wzniesieniu przy stanicy w Krzywystoku10.30 – wymarsz na próbę przed inscenizacją11.30 – rozpoczęcie próby na oznaczonym terenie16.00 - wymarsz oddziałów na capstrzyk do Komarowa17.00 - capstrzyk na placu pod kościołem, - meldunek, - złożenie hołdu poległym przy mogile zbiorowej na cmentarzu, - salwa honorowa, - odegranie sygnału Wojska Polskiego z udziałem trębacza- złożenie wieńców i wiązanek oraz zapalenie zniczy na grobie poległych ułanów w 1920 roku.18.00 - powrót do stanicy, odprowadzenie i oporządzenie koni 19.00 - biesiada ułańska przy ognisku ( impreza plenerowa )20.00 - prelekcja - pogadanka na temat kawalerii roku 192023.00 - cisza nocnaUwagi do Manewrów Pod Komarowem:Manewry mają wyłącznie wymiar polowy w związku z tym obowiązuje umundurowanie (letnie), oporządzenie i uzbrojenie polowe.Najmniejszy oddział biorący udział w manewrach to sekcja (istnieje możliwość łączenia grup tak by powstała min. sekcja) Od zbiórki wszystkie działania będą punktowane zarówno pod względem jakości jak i czasu ich wykonania. Na wymarsz należy zabezpieczyć się w manierki z wodą oraz pozostawić miejsce w sakwach na wyżywienie. Każda formacja winna wytypować gońców z dobrą orientacją w terenie oraz odpowiednim koniem. Prowadzący winien być wyposażony w kompas, mapnik, notatnik oraz linijkę (krzywomierz) celem opisania odległości przemarszu..Każdy oddział winien być wyposażony w środki medyczne i łączności. 29.08.2010 - niedziela:6.30 - pobudka, 7.00 - karmienie i czyszczenie koni, 8.00 - polowa Msza Święta ( ok. 30 min.)9.15 - śniadanie w miejscu zakwaterowania, 10.00 - odprawa dowódców oddziałów, formacje – przygotowanie oddziałów11.00 - siodłanie koni11.30 - zbiórka oddziałów i przegląd mundurowy, 12.00 - wyjazd konno na miejsce bitwy, 13.00 - przyjazd na miejsce uroczystości, - sformowanie szyku i przejazd konny, - przekazanie meldunku wszystkich formacji dowódcy zgrupowania .- przekazanie meldunku o stanie gotowości KO do udziału w uroczystości, - indywidualne prezentacje formacji,- przekazanie nagrody za „Manewry Kawalerii – Komarów 2010”,- pasowanie ułanów Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich,13.45 – widowisko plenerowe - inscenizacja bitwy z uwzględnieniem efektów,pirotechnicznych z zakończeniem wspólną szarżą kawalerii ( wg opracowanego scenariusza ) 15.30 - zakończenie uroczystości i powrót do miejsca kwaterunku,16.00 - poczęstunek i zakończenie 90 rocznicy Bitwy pod Komarowem.Uwagi do inscenizacji 90 rocznicy Bitwy pod KomarowemInscenizacja ma wymiar polowy więc umundurowanie oraz troczenie rzędów należy dostosować możliwie najbliżej do realizmu pola walki z roku 1920,Ułani biorący udział w inscenizacji zostaną przydzieleni do określonych formacji biorących udział w bitwieWszystkie działania w ramach inscenizacji będą realizowane zgodnie ze scenariuszem opracowanym na podstawie wydarzeń z 1920 roku,Infrmacje dotyczące działań na polu inscenizacji zostaną przekazane z wyprzedzeniem oraz zostaną przetrenowane w czasie sobotniej próby. Ważne uwagi :Impreza ma charakter w pełni polowy. Warunki noclegowe jak i sanitarne są trudne. Wszystkie miejsca noclegowe będą rozmieszczone w promieniu 3 kilometrów od Sztabu Imprezy. Dla potrzeb uczestników zapewniamy namioty wojskowe oraz stodoły na wiosce. Należy zabezpieczyć we własnym zakresie śpiwory, koce oraz materace. Bezwzględnie należy być wyposażonym w manierki, menażki z niezbędnikiem. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie dla koni.WAŻNE:Zgłoszenia do udziału w Manewrach i Inscenizacji prosimy składać do dnia: 30.06.2010. Nie zgłoszenie do tego terminu może skutkować brakiem możliwości odpowiedniego zakwaterowania koni oraz brakiem środków na zwrot kosztów podróży.Program ze względu na planowaną skalę oraz realizację zdjęć do filmu „Bitwa Warszawska 1920” może ulec niewielkim zmianom. Tomasz Dudek - Dowódca Komarowskiej PotrzebyKomarów 10.01.2010 r.Komarów 2009 , jedna z najlepiej przygotowanych i zrealizowanych rekonstrukcji historycznych w roku 2009.Sierpniowe, sobotnie popołudnie – żar słońca, w powietrzu unosi się zapach ściernisk, owoców lata, siana i... końskiego obornika. Okolice Komarowa ( ziemia zamojska) dochodzi 16-ta, na polu kilkadziesiąt koni z ułanami, trochę piechoty w mundurach z roku 1920, w niedalekiej odległości zadaszenie, polowy ołtarz... próba do rekonstrukcji bitwy z roku 1920 pod Komarowem trwa... Znajome twarze migają co chwila, machamy sobie w powitalnych gestach na rozmowy przyjdzie czas ale jeszcze nie teraz... ale, ale od początku : „Bitwa pod Komarowem 31 sierpnia 1920 - największa bitwa konnicy po 1813 roku i ostatnia z wielkich bitew jazdy.Po bitwie warszawskiej, pod Komarowem polska 1 Dywizja Jazdy pokonała 1 Armię Konną Budionnego idącą z odsieczą wojskom na północy. W bitwie udział brało 6 pułków polskich i 20 radzieckich (łącznie 70 szwadronów).Siły polskie liczyły ok. 2000 żołnierzy, a siły radzieckie liczyły ok. 17000 żołnierzy. Zagrożona okrążeniem pod Zamościem Armia Konna Budionnego chciała uciec z pułapki lecz drogę zastąpiła im 1 Dywizja Jazdy płk. Rómmla. Pierwsze starcie trwało kilka godzin była to szarża tysięcy ludzi i koni z obydwu walczących stron.O ostatecznym zwycięstwie zadecydowała szarża oddziału rotmistrza Kornela Krzeczunowicza z 8 Pułku Ułanów, która w galopie wbiła się w szeregi przeciwnika i zdobyła min. samochód Budionnego. Po gwałtownej walce sowieci rozpoczęli ucieczkę z pola bitwy.” (wikipedia)Pstrykając zdjęcia z próby spotykam red. Adama Sikorskiego autora programu „ Było nie minęło” . Oczywiście trwa zażarta dyskusja o rekonstruktorach i wyposażeniu ;) Nadchodzi czas do przejazdu do Komarowa ma capstrzyk przy cmentarnych mogiłach uczestników tej największej w XX wieku bitwie ułanów. Wspaniała atmosfera, wspaniała organizacja, we mnie tkwi nadal zadra po oglądaniu i uczestnictwie w rekonstrukcji walki pod Krasnobrodem... Zwiedzam kościół parafialny( z zewnątrz ozdobiony wmurowanymi w ścianę pociskami artyleryjskimi) oprowadza mnie Pan kościelny snując miła i barwna opowieść.Po capstrzyku – ułańskie ognisko !!!!! niestety dla mnie z 3 godzinna przerwą... ale straty nadrobione !Niedzielny poranek wita wszystkich wspaniałą pogodą i wrażeniem, że sprzyja rekonstrukcji dobry los. Wrą przygotowania, odprawy, ostatnie ustalenia i zmiany wymuszone okolicznościami. Na polu stanie ponad 120 koni ! Impreza wspaniała, warta uwagi jeden dysonans dla wielu był zbyt jaskrawy – uroczystości oficjalne trwały ponad 5 godzin ! Jak można w takim skwarze na otwarty polu trzymać w starszym wieku ludzi, tych którzy maja za sobą wojnę, bitwy, kombatantów którzy byli przymuszeni do wysłuchiwania pe-or polityków . Widać było ich zmęczenie .

Opinie (1)

Grom85

"Komarów 2009 , jedna z najlepiej przygotowanych i zrealizowanych rekonstrukcji historycznych w roku 2009"?!!!Przykro mi ale mysle ze piszac to kolegE troszke ponioslo.Pomijajac to ze bylem,widzialem-ogladajac galerie zdjec czuje sie obrazony.Mysle ze nie mozna tego nazwac rekonstrukcja.Czesc wyposazenia tych Panow bo zgrzesze piszac ułanow zostanie wymyslona za lat 15 ,3,4 etc etc.Tu z miejsca apel- nie wiem co to za grupa PANOWIE ZMIENCIE HOBBY NIM ZNISZCZYCIE WLASNYM LENISTWEM TAK PIEKNE KARTY HISTORII POLESKIEGO OREZA!!! Kieruje te slowa nie jako uszczypliwy kolejny zazdrosnik- a milosnik histori i prawnuk jednego z ułanow ktorzy wlasnie tam w 1920 roku pod Wolicą Śniatycka przelewal krew za Ojczyzne. [2010-01-02 00:00]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej

Portal Historyczny dobroni.pl - 2019

25 maja 2018 roku wchodzi w ycie Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakada na nas obowizek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookiesOwiadczam, i zapoznaem sie z Polityk prywatnoci i zgadzam si na zapisywanie i przechowywanie w mojej przegldarce internetowej tzw. plikw cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisw oraz parametrw zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez dobroni.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERW.

Administratorzy danych / Podmioty ktrym powierzenie przetwarzania powierzono

Hoblo Sp z o.o.,Warszawa 02-761, ul. Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.wiadczenie usug drog elektroniczn
3.dopasowanie treci stron internetowych do preferencji i zainteresowa
4.wykrywanie botw i naduy w usugach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usug (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne ? zgoda
2.wiadczenie usug drog elektroniczn - niezbdno danych do wiadczenia usugi
3.pozostae cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzajce dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowizujcego prawa.

Prawa osoby, ktrej dane dotycz

Prawo dania sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, ktrej dane dotycz.

Informacje dodatkowe

Wicej o zasadach przetwarzania danych w ?Polityce prywatnoci?

Ustawienia